62 szkoły otrzymają sprzęt komputerowy do prowadzania zajęć online

Sprzęt przekaże szkołom samorząd Mazowsza. Trafi on do 62 szkół z  Warszawy i gmin podwarszawskich na przełomie września i października.

Władze województwa zdobyły unijne środki na wsparcia nauczania zdalnego. Po podpisaniu umowy z partnerami samorząd Mazowsza ogłosi przetarg na zakup sprzętu komputerowego.

Doposażamy mazowieckie szkoły w sprzęt, który pomoże uczniom w zdalnej nauce. Ostatnie miesiące nie były łatwe. Nowa sytuacja, z którą przyszło się mierzyć szkołom była wyzwaniem dla wszystkich. Dlatego tak ważna jest sprawna realizacja tego projektu. Liczymy, że uda się dostarczyć do szkół komputery już na początku nowego roku szkolnego – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Całkowita wartość projektu to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. Dziś umowy w tej sprawie z samorządem Mazowsza reprezentowanym przez członków zarządu Janinę Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc podpisali beneficjenci z Warszawy i gmin podwarszawskich.

Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

To jeden z naszych najważniejszych tegorocznych projektów unijnych. Udało się nam sprawnie pozyskać duże środki na doposażenie mazowieckich szkół. Trafi do nich sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej. Co istotne nauczyciele i uczniowie zostaną przeszkoleni, co pozwoli im jeszcze efektywniej wykorzystywać te czasem nowe narzędzia nauki – dodaje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego

Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego ok. 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla ok. 800 nauczycieli oraz 2000 uczniów.

Szkoły w Warszawie, które otrzymają sprzęt:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31 IM. JANA KILIŃSKIEGO W WARSZAWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 177 IM. MARII KONOPNICKIEJ W WARSZAWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W WARSZAWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 34 IM. MIESZKA I W WARSZAWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 128 W WARSZAWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 227 IM. KAPITANA LUCYNY HERTZ W WARSZAWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE
CLXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W WARSZAWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 289 IM. H. SIENKIEWICZA W WARSZAWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 157 IM. ADAMA MICKIEWICZA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE