INNY WYMIAR SŁUCHANIA: Magdalena Bojanowicz

30 lipca o godzinie 19:00 w Promie Kultury Saska Kępa wystąpi wybitna artystka Magdalena Bojanowicz, absolwentka warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, laureatka wielu polskich i zagranicznych konkursów.


W  programie znajdą się utwory Pendereckiego, Bacha, Lutosławskiego, Dell’Abaco i Pialtiego, tworząc wyjątkową panoramę kompozytorskich dokonań na wiolonczelę solo od baroku aż po koniec XX wieku.

Spotkanie połączone z koncertem poprowadzi Jacek HAWRYLUK. Wydarzenie transmitowane na żywo na FB PROMu Kultury, a następnego dnia udostępnione na www.promkultury.pl