20 tys. miejsc w warszawskich szkołach ponadpodstawowych

Ósmoklasiści już znają wyniki egzaminów. Czeka blisko 20 tys. miejsc w warszawskich liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia. Do 4 sierpnia powinni uzupełnić swoje wnioski rekrutacyjne lub wybrać inną placówkę. Listy przyjętych  zostaną ogłoszone 19 sierpnia.

To był pierwszy obowiązkowy i tak poważny egzamin dla uczniów szkół podstawowych. W stolicy z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka obcego zmierzyło się 12,2 tys. uczniów z 232 samorządowych szkół podstawowych oraz 2,5 tys. uczniów ze 106 szkół podstawowych prowadzonych przez inne organy.

W piątek 31 lipca ósmoklasiści poznali wyniki pisemnych egzaminów i mogą je już przekazać do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Kandydaci biorący udział w elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (rok szkolny 2020/2021) powinni złożyć kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru do 4 sierpnia (do godz. 16.00).

To także ostatnia chwila, żeby zmienić swoją decyzję dotyczącą wyboru danej szkoły (zmiana preferencji).

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 12 sierpnia o godz. 12.00. Od 13 do 18 sierpnia do godz. 15.00 kandydaci będą mogli potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani – by to zrobić, muszą złożyć w niej oryginały dokumentów.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poznamy 19 sierpnia o godz. 14.00.