Czy dostaniesz L4 na czas kwarantanny?

Istotne jest, że decyzję można dostarczyć płatnikowi składek (pracodawcy) lub do placówki ZUS, już po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Natomiast gdy z powodu koronawirusa zamknięta będzie placówka do której uczęszcza twoje dziecko (w wieku do lat 8), będziesz mógł otrzymać zasiłek opiekuńczy. 

 
Facebook Comments