Dopisz się do spisu wyborców i głosuj w Warszawie

W niedzielę, 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Do poniedziałku, 20 maja każdy wyborca może sprawdzić czy został ujęty w spisie wyborców. Do wtorku, 21 maja wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców.

Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów, każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu), w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie dzielnicy, właściwym dla miejsca zamieszkania wyborcy. Informacja o udostępnieniu spisu.

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wyborcy mają na to czas do wtorku, 21 maja. Informacja o dopisaniu do spisu wyborców.

Warszawa głosuje

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.wybory.um.warszawa.pl gdzie znajduje się kompendium wiedzy na temat wyborów.

źródło: um.warszawa.pl
Facebook Comments

Dodaj komentarz