Jak zwrócić bilet Kolei Mazowieckich?

W związku z zagrożeniem koronawirusem, podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych imiennych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych.

Zwrotowi podlegają bilety całkowicie niewykorzystane oraz częściowo niewykorzystane, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych. Co ważne, nie ma w tej sytuacji zastosowania potrącenie odstępnego.

Aby otrzymać zwrot pieniędzy, należy pozostawić oryginał biletu w kasie. 

Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, na podstawie pisemnego wniosku i załączonego oryginału biletu. Przypominamy, że zwracając bilet imienny KM całkowicie lub częściowo niewykorzystany, przed przekazaniem go kasjerowi należy trwale wykreślić numer dokumentu ze zdjęciem wpisany na bilecie (skutecznie w sposób uniemożliwiający odczytanie) – czytamy na stronie internetowej Kolei Mazowieckich.

Więcej informacji

 Facebook Comments