Podróż bez karty miejskiej? Możesz anulować mandat

Każdemu może zdarzyć się jazda na gapę. Kontrolerzy nie odpuszczają gapowiczom. Jeśli jednak posiadasz załadowaną i aktywowaną imienną kartę miejską i zapomniałeś jej, otrzymany mandat może być anulowany. 

Jak informuje ZTM, w takich przypadkach zgodnie z zapisami Taryfy Przewozowej – Ustalenia Dodatkowe (§ 16. 1) jeśli pasażer okaże zapomniany bilet w ciągu 7 kolejnych dni od daty wystawienia zapłaty, nałożona opłata zostaje anulowana (dotyczy to tylko biletu imiennego). Pasażer musi wnieść jedynie tzw. opłatę manipulacyjną w wysokości 21,00 zł.

Może się też zdarzyć że student zapomni legitymacji lub ją zgubił, a będzie posługiwał się zniżkowym biletem (z 50-proc. ulgą, do której uprawnieni są m.in. studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich). W takiej sytuacji również kontroler może wystawić mu mandat.  

Zgodnie z informacją na stronie internetowej ZTM, w trakcie kontroli biletów, studenci zobowiązani są do okazania biletu oraz legitymacji studenckiej lub elektronicznej legitymacji studenckiej. W czasie, gdy osoba uprawniona do ulgowych przejazdów nie posiada dokumentu poświadczającego prawo do ulgi, zobowiązana jest do korzystania z komunikacji miejskiej na podstawie biletów normalnych, czyli płatnych 100 proc.

Zaświadczenie potwierdzające status studenta, wydane przez uczelnię na czas wyrabiania nowej legitymacji studenckiej, nie jest dokumentem uprawniającym do przejazdów ulgowych i nie jest uznawane przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Anulowanie wezwania do zapłaty, wystawionego za brak dokumentu poświadczającego prawo do ulgi jest możliwe w przypadku przedstawienia takiego dokumentu – w tym przypadku ważnej legitymacji studenckiej lub elektronicznej legitymacji studenckiej – w ciągu kolejnych 7 dni od daty wystawienia wezwania. Dokument należy przedstawić w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów. Anulowanie wezwania do zapłaty jest uzależnione od wniesienia opłaty manipulacyjnej określonej w taryfie.

źródło: ztm.waw.pl
Facebook Comments

Dodaj komentarz