Kontrole w lokalach z kuchnią azjatycką

Jedną z najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych w trakcie kontroli legalności sprzedaży między innymi w lokalach gastronomicznych jest omijanie rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej lub gromadzenie, nieodebranych przez klientów paragonów.

„Ten niepozorny mechanizm jest bardzo niebezpieczny zarówno dla uczciwych przedsiębiorców jak i dla Budżetu Państwa, czyli każdego obywatela. Powszechność przyzwolenia społecznego na brak paragonu za zakupy, dodatkowo wpływa na rozmiar tego procederu. Z szerszej perspektywy analiz Krajowej Administracji Skarbowej, warto jednak podkreślić, że oszustwo dotyka nas wszystkich. Z jednej strony, ofiarami stają się bezpośrednio klienci, którzy płacą za zakupy, cenę, zawierającą  wkalkulowane w nią podatki, które nigdy nie trafią do Budżetu Państwa. Z drugiej zaś strony, nieodebrane paragony, często służą do wystawiania tzw. „pustych” faktur. Niestety, podmioty gospodarcze uczestniczące w tym oszustwie wykorzystują brak świadomości kupujących” – powiedział Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicz.„Puste” faktury to faktury wykorzystywane do uprawdopodobnienia nierzeczywistych zdarzeń gospodarczych, mające na celu między innymi zawyżenie kosztów w działalności gospodarczej, co za tym idzie, zmniejszenie wysokości kwoty płaconych podatków. Dokumenty te następnie są przekazywane „umówionym” podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w celu wygenerowania nieprawdziwych kosztów działalności, a także nienależnego podatku naliczonego.
W ostatnich dniach, kontrolą objęte zostały podmioty prowadzące działalność gastronomiczną na terenie Warszawy (m. in. Mokotów, Ursynów, Śródmieście, Ochota, Wola, Bemowo i Praga). W 30 skontrolowanych lokalach sprzedający nie rejestrowali sprzedaży na kasach fiskalnych oraz nie wydawali klientom, paragonów fiskalnych.

źródło i fot.: mazowieckie.kas.gov.plFacebook Comments

Dodaj komentarz