Legitymacje studenckie dłużej ważne

Przedłużenie ważności elektronicznych legitymacji studenckich i legitymacji doktoranta wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem, elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 oraz legitymacje doktoranta, których ważność skończyła się w okresie 1-11 marca 2020 r. i nie została potwierdzona przed dniem 12 marca 2020 r. lub kończy się w okresie 12-31 marca 2020 r. zachowują ważność do 31 maja 2020 r.
Facebook Comments