Miasto dofinansuje in vitro – lista klinik już niebawem

W czerwcu Radni m.st. Warszawy przyjęli program, dzięki ktoremu warszawskie małżeństwa i pary będą mogły starać się o dofinansowanie procedury in vitro. 4 października poznamy kliniki, które będą mogły wykonać pozaustrojowe zapłonienie z miejskim dofinansowaniem.

Koszt jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego wynosi: 7000-15000 zł, bez kosztów leczenia farmakologicznego, które są w większości refundowane. Program Polityki Zdrowotnej „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 – 2019” zakłada  dofinasowanie do 80% kosztów zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego (do 5 000 zł za jedną procedurę). 

Z programu mogą skorzystać  pary, które zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, czyli wybrane w konkursie klinki. Rozstrzygnięcie tego konkursu nastapi 4 października.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 25 – 40 lat;
  • para pozostaje w związku małżeńskim lub nieformalnym;
  • w dniu kwalifikacji do programu para zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat.
  • para nie uczestniczyła lub uczestniczyła maksymalnie w 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach finansowanych ze środków publicznych (wówczas przysługuje 1 próba);
  • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml;

Program będzie realizowany do końca 2019 roku.

 Ratusz szacuje , że w Warszawie ok. 2,5 tys. par może wymagać leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. W programie nie ma limitu par, które mogą z niego skorzystać. Łącznie z budżetu m.st. Warszawy na program przeznaczone jest 10 mln zł rocznie.
 
 Możliwe będą maksymalnie trzy dofinansowane zabiegi, jeśli wskutek pierwszego lub drugiego zabiegu nie doszło do urodzenia dziecka.
 Facebook Comments