NSA: rodzicami nie mogą być dwie kobiety, taki akt urodzenia nie może być wpisany do polskich ksiąg

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się na wpisanie do polskich ksiąg zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice widnieją dwie kobiety. 

NSA rozpatrzył kasację wniesioną przez kobietę, której odmówiono w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piasecznie, wpisania  do polskich ksiąg (transkrypcji) zagranicznego aktu urodzenia jej syna.

Chłopiec urodził się w 2015 r. w Londynie. W jego akcie urodzenia, jako rodzice wpisane były dwie kobiety. Kierownik USC odmówił wykonania transkrypcji. Odmowę podtrzymał wojewoda, a Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę.

Kobieta twierdziła, że przez brak takiej transkrypcji odmówiono dziecku nadania PESEL i wydania polskiego paszportu. 

Kobieta, choć mieszka w Wielkiej Brytanii, jest obywatelką polską. Zatem jej dziecko, z mocy prawa (tzw. prawo krwi), nabyło obywatelskie polskie.

Transkrypcja aktu urodzenia jej syna (wpisanie aktu stworzonego za granicą do polskich ksiąg poprzez wierne przepisanie zawartych w nim informacji) nie jest możliwa, ponieważ związki jednopłciowe są sprzeczne z polskim systemem prawnym.

Sędziowie NSA wprost wskazali, że w Polsce rodzicami dziecka mogą być tylko matka i ojciec. Polskie ustawodawstwo nie zna bowiem innej kategorii rodzica.

 NSA przypomniał też, że każdy ma prawo do paszportu czy dowodu. Nie ma też przeszkód, żeby nadać PESEL na podstawie brytyjskiego aktu urodzenia. Ponadto, konsul może wydać tymczasowy paszport małoletniemu bez PESEL.

Z decyzji sądu zadowolony jest Rzecznik Praw Dziecka, który występując przed NSA ostrzegł, że umożliwienie transkrypcji zagranicznego dokumentu mimo sprzecznych z polskim prawem informacji w nim zawartych byłoby niebezpiecznym precedensem.

– Ta uchwała ma kolosalne znaczenie dla polskiego systemu prawnego. Nie pozostawia żadnych wątpliwości, że rodzicami dziecka nie mogą być pary jednopłciowe. Co więcej, nie da się w żaden, nawet pośredni sposób zalegalizować jednopłciowych małżeństw. Dla mnie obowiązujące prawo jest oczywiste, dla niektórych środowisk jak widać nie, dlatego tak cenna jest dzisiejsza uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego – stwierdził Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka.

Sygnatura akt: II OPS 1/19Facebook Comments

Dodaj komentarz