Opieka nad zwierzętami w 2018 roku

 11 stycznia, warszawscy radni przyjęli program opieki nad zwierzętami w 2018 roku. Najwięcej zmian dotyczy sterylizacji i kastracji zwierząt.

Wśród priorytetowych zadań, ujętych w tegorocznym „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2018 roku”, należy wymienić:
•  elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów;
•  sterylizację i kastrację;
•  sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, m.in. ich dokarmianie,
•  odławianie bezdomnych zwierząt;
•  poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
•  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
•  edukację mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.

Łączny koszt realizacji założeń programu wyniesie 14 759 050 zł. To o 795 318 zł więcej w porównaniu z Programem na rok 2017.

Czipowanie zwierząt
Już od najmłodszych lat warszawiacy poznają zalety, jakie niesie za sobą elektroniczne znakowanie zwierząt. Dzieje się to m.in. za sprawą wydanej przez Schronisko „Na Paluchu” gry „Piesku, szukaj domu”, która trafiła do stołecznych szkół podstawowych. Czipowanie czworonogów w Warszawie odbywa się dwutorowo. Po pierwsze, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (ul. Paluch 2) jest odpowiedzialne za znakowanie wszystkich bezdomnych zwierząt, które tam trafią. Po drugie, także w 2018 roku, prowadzona będzie akcja bezpłatnego czipowania psów i kotów, których właściciele mieszkają w Warszawie. W obu sytuacjach dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane są do Międzynarodowej Bazy Safe-Animal zrzeszonej w European Pet Network, co pozwala szybko odnaleźć właścicieli zagubionych zwierząt.
W 2017 roku zaczipowano 4452 psy i koty, a łącznie w latach 2007-2017 elektronicznemu znakowaniu poddano aż 92,5 tysiąca zwierząt.
Sterylizacja oraz kastracja psów i kotów
W 2018 roku kontynuowana będzie również akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich. Wprowadzono jednak dodatkowe kryterium udziału. Właściciele zwierząt, którzy chcieliby poddać swoje czworonogi zabiegom, będą musieli posiadać ważne uprawnienia (e-hologramy) „Karty warszawiaka” lub „Karty młodego warszawiaka”. Ich ważność będzie weryfikowana przez lecznice.
Wzrośnie kwota przeznaczona na finasowanie zabiegów. W tym roku będzie to niemal 500 tysięcy złotych. Sterylizacja i kastracja czworonogów to najskuteczniejsza metoda zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu się zwierząt, dlatego też warszawski ratusz, tak jak w ubiegłych latach, w całości pokryje koszty zabiegów.
Zabiegom sterylizacji i kastracji obligatoryjnie poddawane będą również bezdomne zwierzęta, które trafią do Schroniska „Na Paluchu”.

Opieka nad zwierzętami
W programie szczególną opieką otaczane są wolno żyjące koty, których jest w Warszawie ok. 29 tys. Są one częścią miejskiego ekosystemu i w naturalny sposób zapobiegają rozprzestrzenianiu się gryzoni. W celu kontroli populacji kotów, w tym jej zdrowia, stolica finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt. W 2018 roku kontynuowana będzie akcja dokarmiania.

Tegoroczny program rozszerzono również o rozdział dotyczący edukacji mieszkańców. W tym zakresie warszawscy urzędnicy współpracować będą z organizacjami pozarządowymi i wspólnie prowadzić działania edukacyjne mające na celu m.in. przypomnienie o humanitarnym traktowaniu zwierząt, propagowanie zabiegów czipowania czy adopcji bezdomnych czworonogów.

Konsekwentnie realizowana polityka zapobiegania bezdomności zwierząt w Warszawie przynosi rezultaty – najlepiej to obrazuje stale zmniejszająca się liczba zwierząt przebywających w Schronisku „Na Paluchu”. W rekordowym momencie 2017 roku w placówce przebywały jedynie 764 zwierzęta.

źródło: um.warszawa.pl
Facebook Comments

Dodaj komentarz