Prace torowe na odcinku Warszawa Zachodnia – Pruszków

Zarządca infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, będzie prowadził prace torowe na odcinku Warszawa Zachodnia – Pruszków. Od piątku, 11 października, do środy 16 października, w godz. 9.00–14.00 będą zmiany w ruchu pociągów.

W dniach 11–13 października, w godz. 9.00–14.00 pociągi SKM linii S1 jadące z Pruszkowa będą zatrzymywały się przy peronie nr 2 stacji i przystanków: Piastów, Warszawa Ursus i Warszawa Włochy.

W dniach 14–16 października, w godz. 9.00–14.00 pociągi linii S1 jadące z Otwocka będą odjeżdżały z peronu nr 1 stacji i przystanków: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus i Piastów.

Honorowanie biletów

Bilety ZTM wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych będą honorowane w obu kierunkach w pociągach KM na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków. Pasażerowie z biletami kartonikowymi, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24–godzinnym, czyli np. 12.10 godz. 06.55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Bilety KM, wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe będą honorowane w obu kierunkach we wszystkich pociągach SKM na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków.

źródło: ztm.waw.pl


Facebook Comments

Dodaj komentarz