Przebudowa targowiska w Falenicy

88 nowych pawilonów handlowych, 72 miejsca do handlu z samochodów i ogólnodostępna toaleta. Te obiekty powstaną w ramach przebudowy targowiska w Falenicy. Teren będzie ogrodzony i wyposażony w kamery monitorujące obszar przez całą dobę.

20 września, została podpisana umowa na przebudowę targowiska w Falenicy. W przyszłości razem z otaczającym targowisko terenem powstanie w tym miejscu Warszawskie Centrum Lokalne.

Przebudowa  zakłada przede wszystkim wybudowanie nowych pawilonów handlowych (88 sztuk), miejsc do handlu z samochodów (72 miejsc), toalety ogólnodostępnej, wykonaniu instalacji deszczowej. Prace obejmują także wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

Wykonawcą tej inwestycji jest firma Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie w wysokości 14 275 788,31 tys. zł brutto. Harmonogram zakłada realizację przedsięwzięcia w ciągu 699 dni od daty podpisania umowy, przy czym prace zaplanowane są na lata 2017 – 2019.

Prace nad modernizacją targowiska w Wawrze rozpoczęły się w 2015 r., a obszar ten jest jedną z pilotażowych lokalizacji wybranych w ramach programu „Warszawskie Centra Lokalne”, który prowadzi stołeczny ratusz we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich. Jest to program, który wychodzi naprzeciw zgłaszanym podczas spotkań z mieszkańcami potrzebom zmian, jakie powinny nastąpić w przestrzeni stolicy.

W 2015 roku odbył się szereg działań konsultacyjnych i projektowych, w efekcie których powstała nowa koncepcja zagospodarowania terenu targowiska i jego otoczenia. Na nowe Centrum Lokalne Falenica będą składały się poza targowiskiem także m.in. siłownia plenerowa, plac zabaw, parking dla korzystających z targowiska, biblioteka wraz z centrum społeczno-kulturalnym i atrakcyjnie zagospodarowane skwery.

źródło: um.warszawa.pl
Facebook Comments