Rafa koralowa w bagażu

Ponad 10 kg rafy koralowej w bagażu podróżnego z Wietnamu ujawnili funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego na warszawskim lotnisku.

Coraz częściej wybieramy się na wakacje w odległe rejony świata. Miejsca takie  zazwyczaj zachwycają nieprzebranym bogactwem fauny i flory, co może zachęcać  nas do przywiezienia ze sobą oryginalnej pamiątki. Z takiej okazji  skorzystał obywatel Wietnamu mieszkający w Polsce, w którego bagażu, funkcjonariusze celno-skarbowi znaleźli duży  fragment rafy koralowej o wadze 9,5 kg oraz cztery mniejsze okazy. Z wyjaśnień podróżnego wynika, że koralowce miały służyć jako wyposażenie domowego akwarium. Kolejnym  przykładem ujawnienia w krótkim odstępie czasu było zatrzymanie trzech sztuk koralowców przywiezionych z Malediwów. Były to pamiątki, prawdopodobnie legalnie zakupione w sklepie przez małżeństwo z Polski.
Wszystkie okazy trafiły do magazynu mazowieckiej służby celno-skarbowej, ponieważ były to tzw. koralowce przyżyciowe, czyli żywa rafa koralowa. Zostały one wyrwane z ich naturalnego środowiska,  następnie spreparowane i przygotowane do sprzedaży.
Przywóz koralowców na obszar Unii Europejskiej wymaga zezwolenia eksportowego
z kraju wywozu i zezwolenia importowego. Jednoczenie fakt ten należy zgłosić na granicy służbie Celno-Skarbowej.
Należy pamiętać że rafa koralowa to żywy organizm należący do świata zwierząt  i nie wolno zabierać go z jego naturalnego środowiska. Objęta jest ochroną na mocy Konwencji
o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwaną także konwencją waszyngtońską CITES. Przywóz i wywóz okazów chronionych bez odpowiednich dokumentów jest zabroniony.
„Mazowiecka służba celno-skarbowa, systematycznie prowadzi akcje informacyjno-edukacyjne, których celem jest podnoszenie poziomu świadomości podróżnych. Jestem przekonany, że nasza działalność przyczynia się przede wszystkim do zmniejszenia przywozu tego typu pamiątek. Ponieważ jednak zdarzają się jeszcze takie przypadki, nadal będziemy
o nich szeroko informować.” – powiedział Robert Antoszkiewicz, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
Przywiezione okazy rafy koralowej zostały zatrzymane do sprawy karnej. O wymiarze kary dla podróżnego zdecyduje sąd. Za przestępstwa naruszające konwencję waszyngtońską może grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

źródło: mazowieckie.kas,gov.pl
Facebook Comments

Dodaj komentarz