Senioralne Biuro Karier to szansa dla seniorów na dłuższą aktywność zawodową

W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” działa Senioralne Biuro Karier. Jest odpowiedzią na potrzeby firm poszukujących pracowników, jak i samych osób starszych, które chcą powrócić do aktywności zawodowej, wykorzystując swoje doświadczenie i potencjał.

To pierwsze takie miejsce w Warszawie. Senioralne Biuro Karier to nowe miejsce w Warszawie, w którym osoby na emeryturze znajdą oferty pracy przygotowane specjalnie dla nich oraz uzyskają wsparcie w poszukiwaniu i znalezieniu pracy, a pracodawcy wykwalifikowanych kandydatów do zatrudnienia.

W Senioralnym Biurze Karier (SBK) osoby na emeryturze:

  • mogą uzyskać informacje o ofertach pracy przygotowanych specjalnie dla nich;
  • uzyskają wsparcie w poszukiwaniu i znalezieniu pracy,
  • skorzystają z konsultacji z doradcą zawodowym,

a pracodawcy:

  • będą mieli możliwość znalezienia wykwalifikowanych, zmotywowanych, doświadczonych kandydatów do pracy;
  • dzięki inwestycji w dojrzałych pracowników i przekazywaniu wiedzy między pokoleniami, będą mogli budować dobrze funkcjonujące zespoły, otwarte na rozwiązania uwzględniające potrzeby osób w każdym wieku.

Miasto wspierając obie strony daje szansę seniorom na dłuższą aktywność na rynku pracy i większe zarobki, a pracodawcom realne możliwości znalezienia doświadczonego pracownika.

Obecnie w bazie SBK są 63 miejsca pracy dla seniorów, w tym np. starszy inspektor ds. kontroli, mechanik aut ciężarowych, pielęgniarka, pracownik ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych, stolarz, wykonawca przeglądów okresowych obiektów budowlanych, nauczyciel, dozorca, portier. Liczba miejsc pracy zmienia się każdego dnia.

Senioralne Biuro Karier mieści się na parterze Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” przy ul. Nowolipie 25b. Ta lokalizacja została wybrania nie bez przyczyny; pozwala ona na połączenie działań w obszarze aktywności zawodowej osób starszych z aktywnością społeczną. Seniorzy mogą jednocześnie uzyskać informację o możliwości udziału w zajęciach, kursach, spotkaniach skierowanych do seniorów i grup międzypokoleniowych bądź zaangażowanie się z wolontariat senioralny.

Przedstawiciele pracodawców aktywnie włączyli się w działania miasta na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej seniorów i wykorzystania ich potencjału i doświadczenia. Rozwój Senioralnego Biura Karier wymaga stałej współpracy z pracodawcami, którzy będą zasilać SBK ofertami pracy skierowanymi do tej grupy.

Wolę współpracy zadeklarowała: Francuska-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Przedsiębiorcy Mazowsza. Deklarują oni podjęcie działań na rzecz pozyskiwania kandydatów w wieku emerytalnym.

źródło i fot.: um.warszawa.plFacebook Comments

Dodaj komentarz