W salonie kosmetycznym zatrudniano nielegalnie przebywających cudzoziemców

W wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie stolicy, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali dwóch obywateli Wietnamu. Cudzoziemcy przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, nie posiadając dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu.

Wczoraj (21.02.2019 r.) funkcjonariusze z zespołów ds. Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych oraz Kontroli Legalności Zatrudnienia z warszawskiej placówki Straży Granicznej skontrolowali legalność pobytu trzech Azjatów – obywateli Wietnamu, pracujących w jednym z salonów kosmetycznych na terenie stolicy. Spośród skontrolowanej trójki mężczyzn dwóch przebywało nielegalnie. Zarówno 19-latek jak i 24 – latek nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do pobytu w naszym kraju. Dlatego też funkcjonariusze podjęli decyzję o ich zatrzymaniu. Wobec Azjatów wszczęto postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw obszaru Schengen na okres 3 lat. Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o umieszczenie obywateli Wietnamu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białymstoku na okres trzech miesięcy, w celu zabezpieczenia prawidłowego toku wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu. Także wobec właściciela salonu kosmetycznego została wszczęta kontrola legalności zatrudnienia. Funkcjonariusze dokładnie zbadają czy i dlaczego zostały naruszone przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców w jego firmie.

http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl
Facebook Comments

Dodaj komentarz