Zmieni się organizacja ruchu w ciągu ulic Leszno i Górczewskiej

W czwartek, 3 stycznia ok. godz. 5.00 zmieni się organizacja ruchu w ciągu ulic Leszno i Górczewskiej od ul. Okopowej do Płockiej. Przywrócony zostanie ruch na jezdni północnej.

Kierowcy jadący od strony centrum w kierunku Bemowa wrócą na jezdnie północną, na której będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Jadący ul. Leszno w tej relacji nie będą mogli bezpośrednio na skrzyżowaniu skręcić w lewo w ul. Młynarską (zakręcić można za skrzyżowaniem). Ruch w kierunku centrum będzie odbywał się jezdnią południową.

Zwężony będzie chodnik po północnej stronie ulic Leszno i Górczewskiej.

Wzdłuż ulic Leszno i Górczewskiej od ul. Okopowej do E. Tyszkiewicza zostanie wybudowana droga dla rowerów po północnej stronie jezdni. Inwestycja wiąże się ze zmianą geometrii i organizacji ruchu na północnej jezdni. Dotychczas na odcinku od ul. Okopowej do Karolkowej m.in. przesunięto jezdnię, wybudowano nowe oświetlenie uliczne i ustawiono krawężniki. Po wznowieniu prac kontynuowana będzie budowa oświetlenia, chodników i drogi dla rowerów. Powstanie także nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Karolkową oraz przebudowana zostanie sygnalizacja na skrzyżowaniu z ul. Młynarską. Inwestycja ma być gotowa w sierpniu 2019 r .

Komunikacja: 

Autobusy linii E-2 i 520 wrócą na podstawowe trasy przebiegające północną jezdnią ulic Leszno i Górczewskiej.
 
źródło: infoulice.um.warszawa.pl

Facebook Comments

Dodaj komentarz