Skwer Józefa Rotblata – warszawskiego noblisty

Zieleniec u zbiegu ulic Smoczej i Nowolipki nosi teraz nazwę skweru Józefa Rotblata – warszawskiego noblisty, wybitnego fizyka i lidera pacyfistycznego ruchu naukowców Pugwash. W symbolicznym miejscu, do 1943 roku, stała kamienica, w której naukowiec spędził swoje dzieciństwo i lata młodości.
Rada m.st. Warszawy 30 sierpnia 2018 r. podjęła uchwałę nr  LXXIII/2038/2018, nadającą nazwę „Skwer Józefa Rotblata” terenowi zieleni zlokalizowanemu w dzielnicy Wola m.st. Warszawy, po południowo-zachodniej stronie skrzyżowania ulic Nowolipki i Smoczej. Dwa miesiące po podjęciu decyzji przez warszawskich radnych, 31 października, w obecności przedstawicieli władz samorządowych, rodziny, przyjaciół oraz mieszkańców odbyła się uroczystość nadania skwerowi imienia laureata Pokojowej Nagrody Nobla.

Józef ROTBLAT (1908-2005)

z urodzenia warszawiak, Polak żydowskiego pochodzenia, radiobiolog. W latach 30. był wyróżniającym się fizykiem młodego pokolenia.

W 1939 roku wyjechał do Anglii, gdzie działał jako młody naukowiec i współpracował z noblistą, Jamesem Chadwickiem. Wojna uniemożliwiła mu powrót do Polski. W 1944 roku został zaproszony do prac przy Projekcie Manhattan – amerykańskim programie budowy bomby atomowej. Był jedynym uczonym pracującym przy projekcie, który odmówił obywatelstwa brytyjskiego lub amerykańskiego. Do historii przyczynił się również jako pierwszy naukowiec w historii, który porzucił pracę nad bombą atomową ze względów moralnych, gdy był pewny, że hitlerowskie Niemcy nie posiadają podobnej broni.

Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii, gdzie poświęcił się pracy naukowej nad promieniowaniem w medycynie, będąc jednym z pionierów badań w tym obszarze. W 1955 roku stał się jednym z jedenastu sygnatariuszy Manifestu Russella-Einsteina. W apelu najwybitniejsi przedstawiciele światowej nauki wzywali liderów politycznych do pokojowego wykorzystania osiągnięć współczesnej techniki.

Dwa lata później, w 1957 Józefa Rotblat stał się współzałożycielem i liderem pacyfistycznego ruchu naukowców Pugwash. W ramach inicjatywy organizował coroczne spotkania najwybitniejszych naukowców oraz polityków z obu stron żelaznej kurtyny, co łagodziło z napięcia polityczne. W 1995 roku wraz z ruchem Pugwash otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, „za wysiłki zmierzające do zmniejszenia roli, jaką broń nuklearna odgrywa w polityce międzynarodowej”.

źródło:um.warszawa.pl
Facebook Comments

Dodaj komentarz