Awansy, wyróżnienia i ślubowanie nowo przyjętych strażników miejskich

Ślubowanie 37 nowo przyjętych strażników miejskich, 153 funkcjonariuszy awansowanych oraz 38 wyróżnionych. We wtorek 11 września przy ul. Sołtyka odbyły się uroczyste obchody Dnia Straży Miejskiej.

Po raz kolejny strażnicy miejscy obchodzili swoje święto. Na uroczyste obchody, które odbyły się przy ul. Sołtyka przybyli m. in. Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy: Renata Kaznowska oraz Witold Pahl, burmistrzowie poszczególnych dzielnic, przedstawiciele Rady m.st. Warszawy, środowisk powstańczych, służb i formacji mundurowych oraz środowisk kościelnych.

W uroczystości wzięli  udział przedstawiciele policji municypalnych z Litwy, Łotwy i Estonii oraz konsul ambasady Republiki Kazachstanu w Polsce.

„Dziękuję Wam za Waszą ofiarną służbę. Jesteście bardzo potrzebni w Warszawie” – zwrócił się do strażników podczas uroczystości Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy Zbigniew Leszczyński. Komendant podkreślił, że zaufanie do straży miejskiej stale rośnie – świadczy o tym chociażby liczba telefonów z prośbą o pomoc, która od 2013 wzrosła dwukrotnie. „Dziękuję wam drodzy strażnicy, bo wiem, że często pracujecie pod wielką presją. Pamiętajmy, że warszawska straż miejska nie tylko w Polsce jest często stawiana za dobry przykład   – zaznaczył Komendant. Na koniec zwrócił się do nowo przyjętych strażników: “Chciałbym, abyście zawsze pamiętali słowa złożonej przysięgi i kierowali się zasadami prawa i etyki. Wypowiedziane przez was słowa ślubowania stanowią kanon etyki zawodowej strażnika miejskiego.

Podczas uroczystości ślubowanie złożyło  37 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Już niedługo dołączą do nich kolejni. Jak co roku, najlepsi pracownicy otrzymali złote, srebrne i brązowe odznaczenia. Wyróżnieni nimi zostali pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, którzy swoim poświęceniem i zaangażowaniem wpływają na rozwój formacji oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Złote, srebrne i brązowe odznaczenia otrzymało 38 strażników. Dodatkowo z okazji święta ponad 150 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stanowiska.

„Każdego dnia podejmujecie ponad półtora tysiąca interwencji. O rosnącym zaufaniu do stołecznej straży miejskiej świadczy między innymi liczba zadań, z którymi musicie mierzyć się na co dzień. Dziękuję Wam wszystkim za wkład na rzecz sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania naszego miasta.” – mówił podczas uroczystości Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Pan Witold Pahl. Z kolei Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek mówił: „Daje się słyszeć głosy: <<nie obchodzi mnie to>> w odniesieniu do dobra ojczyzny, miasta, porządku. Wy swoją postawą i służbą udowadniacie, że Was obchodzi. Dlatego życzę Wam, aby w tej trudnej, codziennej służbie chciało Wam się chcieć”.

Podczas uroczystości honorowe odznaczenia przyznano płk. Eugeniuszowi Tyrajskiemu – wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, prof. dr. hab. Leszkowi Żukowskiemu – Prezesowi Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Zbigniewowi Galperynowi – Wiceprezesowi Zarządu Powstańców Warszawskich.

Na zakończenie uroczystości wszyscy obejrzeli pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kampanii Reprezentacyjnej, po której nastąpiła defilada z udziałem nowo przyjętych i wyróżnionych strażników oraz występ Grupy Pokazowej, która zaprezentowała techniki interwencyjne oraz elementy samoobrony. Uroczystości uświetnili muzycy – hejnaliści Straży Miejskiej m.st. Warszawy. 

Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej,

Ślubuję chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi,

Ślubuję przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej,

Ślubuję dbać o etykę i dobre imię służby.

Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.

/Rota ślubowania strażników miejskich/

 

 

 

 

 

 

Informacja prasowa

 Facebook Comments

Dodaj komentarz