Deficyt stolicy zaplanowano na 2,121 mld zł

13 grudnia, stołeczni radni uchwalili budżet miasta na 2020 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2050. Planowane dochody to 19,290 mld zł, proponowany limit wydatków – 21,411 mld zł, a planowany deficyt wyniesie 2,121 mld zł. Ujemny wynik budżetu planujemy sfinansować m.in. nowym długiem na kwotę 1,8 mld zł. Zadłużenie na koniec 2020 r. wzrośnie do 4,66 mld zł, czyli 24,18% dochodów miasta.

Wydatki bieżące z budżetu m.st. Warszawy w 2020 roku wyniosą 18,326 mld zł. W tym:

 • edukacja – 4,784 mld zł (z rezerwą)
 • transport i komunikacja – 3,606 mld zł 
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 3,242 mld zł (w tej pozycji uwzględniono dotacje z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500 plus)
 • finanse i różne rozliczenia – 1,805 mld zł
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1,410 mld zł 
 • zarządzanie strukturami samorządowymi – 1,392 mld zł
 • ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – 996 mln zł
 • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 504 mln zł
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny – 319 mln zł
 • rekreacja, sport i turystyka – 215 mln zł 
 • działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – 53 mln zł

Inwestycje
Planowane wydatki majątkowe w 2020 r. to 3,085 mld zł, z czego 2,124 mld zł miasto wyda na inwestycje realizowane na poziomie ogólnomiejskim, zaś 961 mln zł – na poziomie dzielnic. Dofinansowanie unijne w 2020 r. wyniesie 545,4 mln zł.

W 2020 r. zaplanowano wydać:

 • 935 mln zł na kolejne odcinki II linii metra
 • 136 mln zł na budowę Szpitala Południowego
 • 67,2 mln zł na program „Walka ze smogiem”
 • 59,1 mln zł na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
 • 44,5 mln zł na rewitalizację Ośrodka Hutnik (ul. Marymoncka 42)
 • 35 mln zł na budowę Szkoły Podstawowej przy ul. Oś Królewska
 • 31 mln zł na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej
 • 31,1 mln zł na przebudowę ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2
 • 28,8 mln zł na budowę Centrum Kulturalno-Edukacyjnego na Pradze Południe
 • 27,7 mln zł na budowę Szkoły Podstawowej przy ul. Ruskowy Bród – ul. Verdiego
 • 27 mln zł na budowę kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby
 • 22,8 mln zł na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego

Wydatki majątkowe w latach 2020-2024 – 13 mld 134 mln zł:

 • 5,445 mld zł na rozwój komunikacji zbiorowej (II linia metra) i budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – 358 miejsc dla samochodów i 150 miejsc dla rowerów.
 • 2,133 mld zł na ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami

          • 735 mieszkań w 8 nowych budynkach komunalnych
          • 257 modernizowanych budynków
          • 5 centrów lokalnych
          • budownictwo społeczne

 • 1,140 mld zł na kulturę (w tym: budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, siedziby Sinfonii Varsovii, budowa Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, modernizacja Teatru Baj i budowa dzielnicowych centrów kulturalnych)
 • 1,428 mld zł na inwestycje drogowe (drogi, oświetlenie ulic, program „Bezpieczna szkoła”, budowa rond, Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych)
 • 825 mln zł na edukację, w tym:

          • budowa lub modernizacja szkół – 11 160 nowych miejsc
          • budowa, rozbudowa lub modernizacja przedszkoli – 2 825 nowych miejsc

 • 631 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym: program Walka ze smogiem, Warszawski Indeks Powietrza, modernizacje parków i skwerów)
 • 503 mln zł na ochronę zdrowia (budowa Szpitala Południowego, modernizacja Wolskiego, Św. Rodziny, Bielańskiego, Czerniakowskiego i  Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, przychodnie POZ)
 • 359 mln zł na pomoc społeczną, w tym:

          • 2 875 nowych miejsc w żłobkach (budowa i modernizacje żłobków)
          • Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
          • Budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie
          • tworzenie i modernizacja ośrodków wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami
          • tworzenie i modernizacja domów dziennego pobytu

 • 161 mln zł na administrację, w tym: realizacja e-usług, rozbudowa portali informacyjnych
 • 123 mln zł na sport i rekreację, w tym: Program zadaszenia boisk typu Orlik i Syrenka, rewitalizacja Ośrodka Hutnik, modernizacja Ośrodka Namysłowska, 5 nowych boisk ogólnodostępnych w dzielnicach
 • 14 mln zł na bezpieczeństwo w tym: rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego i doposażenie Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Więcej informacji o budżecie Warszawy na 2020 r. Facebook Comments

Dodaj komentarz