“Dzielnicowy bliżej nas” – punkty konsultacyjne dla mieszkańców

Nową inicjatywą kierownictwa Komisariatu Policji na warszawskiej Białołęce jest organizacja punktów konsultacyjnych dla mieszkańców wschodniej części Białołęki. Koncepcja ma na celu realizację założeń programu “Dzielnicowy bliżej nas” poprzez ułatwienie kontaktu mieszkańców z dzielnicowymi w ich rejonie zamieszkania.  Punkty są czynne w poszczególne dni tygodnia, od poniedziałku do czwartku, z wyjątkiem dni świątecznych.

Mając na uwadze bieżące potrzeby mieszkańców ,,zielonej” Białołęki kierownictwo Komisariatu Policji Warszawa Białołęka wystąpiło z inicjatywą organizacji punktów konsultacyjnych dla mieszkańców tej części Białołęki.

Koncepcja ta ma na celu realizację założeń programu “Dzielnicowy bliżej nas” poprzez ułatwienie kontaktu mieszkańcom wschodniej części Białołęki z dzielnicowymi, którzy pełnią nadzór w ich rejonie zamieszkania.

Do przedsięwzięcia dołączyli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka, którzy będą uczestniczyć w dyżurach poświęconych osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w ramach realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Już od 17 września, w punktach  konsultacyjnych dyżury pełnią dzielnicowi Rewiru II Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Białołęka.

Punkty są czynne w poszczególne dni tygodnia, od poniedziałku do czwartku, z wyłączeniem świąt, wg harmonogramu:

  • w poniedziałki (w godz. 16.00-18.00) – Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kobiałka 49;
  • we wtorki (w godz. 16.00-18.00) – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Marywilska 44c (dyżury dla wszystkich mieszkańców Białołęki dotkniętych przemocą w rodzinie);
  • w środy (w godz. 16.00-18.00) – Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego, ul. Bohaterów 41;
  • w czwartki (w godz. 16.00-18.00) – Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Ostródzka 175.

Dzielnicowi w ramach dyżurów będą udzielali porad w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego, przyjmowali informacje dot. przemocy w rodzinie, innych zagrożeń, czynów zabronionych oraz ich sprawców (również przy zachowaniu anonimowości). Funkcjonariusze będą przyjmowali również korespondencję adresowaną do Komisariatu Policji Warszawa Białołęka.

Osoby planujące prowadzenie pojazdu będą mogły sprawdzić stan swojej trzeźwości, a kierowcy uzyskać informację dot. ilości punktów karnych i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w tym zakresie.

Dzielnicowi nie będą przyjmowali zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach – w takich przypadkach udzielą wyczerpujących informacji na temat formy i trybu zgłoszenia w komisariacie Policji przy ul. Myśliborskiej 65.

źródło: policja.pl
Facebook Comments

Dodaj komentarz