Jak mieszkańcy widzą Park Ulricha?

Park Ulricha na warszawskiej Woli zyska nową odsłonę. Mieszkańcy stolicy na początku października wzięli udział w konsultacjach społecznych projektu rewitalizacji tego miejsca zorganizowanych przez Wola Park. Wiemy już, jak wyobrażają sobie Park po odświeżeniu i jakie atrakcje chcieliby w nim znaleźć. 

Przestrzeń pełna zieleni, z poszanowaniem dla historii tego miejsca, ale jednocześnie pozwalająca aktywnie spędzić czas – taki obraz Parku Ulricha wyłania się z propozycji mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych projektu. Wola Park, na terenie którego leży Park Ulricha, rozpoczęło pierwsze prace mające na celu rewitalizację tego znanego i lubianego przez mieszkańców Woli i Bemowa miejsca spotkań i odpoczynku.
Na początku października, ponad 250 osób przedstawiło swoje zdanie dotyczące przyszłości tego miejsca w punkcie konsultacyjnym zorganizowanym przez Wola Park. Dodatkowo, 117 osób wypełniło ankietę online umieszczoną na specjalnej stronie internetowej. W badaniu wzięły udział osoby w różnym wieku (do 35 lat – 31%, 36-50 lat – 33%, pow. 50 lat – 36%), głównie mieszkające na Woli (67%) lub na Bemowie (23%). Większość stanowiły osoby odwiedzające Park Ulricha co najmniej kilka razy w miesiącu (70% rozmówców). 

– Zdecydowana większość rozmówców przyjęła propozycję zmian w Parku Ulricha i przestrzeni dookoła Wola Parku z nadzieją i entuzjazmem. Aż 85% respondentów stwierdziło, że podobają im się wstępnie zaproponowane przez nas pomysły – mówi Dariusz Węglicki, menedżer projektu w Wola Parku. – Oznacza to, że odświeżenie Parku Ulricha i wprowadzenie zmian jest ważne, potrzebne, a przede wszystkim będzie służyć lokalnej społeczności. Chcemy, aby w przyszłości to miejsce zyskało także nowe funkcjonalności i stało się centrum spotkań dla naszych sąsiadów – mieszkańców Woli i Bemowa oraz wszystkich odwiedzających pobliski Wola Park. 

W konsultacjach społecznych wzięło udział wielu okolicznych, wieloletnich mieszkańców, którzy doskonale znają historię tego miejsca. Niezależnie od wieku, rozmówcy podkreślali konieczność zachowania elementów nawiązujących do historii Parku Ulricha, a także potrzebę realizacji funkcji edukacyjnych. Ankietowani podkreślali, jak ważna jest dla nich możliwość odpoczynku i relaksu. Blisko połowa (43%) respondentów wybiera tereny zielone jako najważniejsze miejsce do spędzania czasu. Osoby, które wzięły udział w konsultacjach, chcą spędzać czas w otoczeniu zieleni (72%, a nawet 90% w grupie osób starszych).Ta funkcja Parku Ulricha z pewnością zostanie zachowana. Hasłem najlepiej oddającym oczekiwaną ideę koncepcji zostało wybrane „Natura w wielkim mieście”, które zyskało aż 84% wskazań. 

Oprócz rozmów dotyczących ogólnej koncepcji Parku Ulricha po rewitalizacji, respondenci wypowiedzieli się także na temat aktywności, jakich oczekiwaliby w odnowionej przestrzeni. Według nich, największym zainteresowaniem cieszyłyby się: możliwość zjedzenia zdrowych posiłków w restauracji oraz możliwość organizacji spotkań z przyjaciółmi lub z rodziną. Obie propozycje zyskały aprobatę 44% rozmówców. Wśród innych oczekiwanych wydarzeń pojawiły się także m.in. warsztaty związane z urządzeniem własnego ogrodu, balkonu lub mieszkania, potańcówki i spotkania międzypokoleniowe, a także akcje wymiany ubrań, sprzętów i książek. Dużym powodzeniem cieszył się także pomysł warsztatów kulinarnych, w szczególności w powiązaniu z lokalnymi produktami lub zdrową żywnością. 

– Formuła konsultacji społecznych i spotkań z mieszkańcami pozwoliła nam dogłębniej zrozumieć znaczenie Parku Ulricha dla społeczności Woli i Bemowa. Szczególnie inspirujące okazały się rozmowy z wieloletnimi mieszkańcami, którzy obserwowali rozwój Woli i tego rejonu na przestrzeni wielu lat – podsumowuje konsultacje społeczne Dariusz Węglicki. – Ostateczna koncepcja rewitalizacji Parku Ulricha i terenu przed Wola Parkiem na pewno będzie łączyć w sobie pomysły, jakie zaproponowali nam mieszkańcy, eksperci, architekci oraz lokalni aktywiści. Chcemy jednak, aby ten teren w jak największym możliwym stopniu był odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności, stał się miejscem spotkań bliskim sercu mieszkańców Woli i Bemowa.

Informacja prasowa
Facebook Comments

Dodaj komentarz