Jest już projekt budżetu Warszawy

Planowane dochody Warszawy w 2020 roku to  18,191 mld zł. Proponowany limit wydatków – 19,928 mld zł, a planowany deficyt na poziomie – 1,737 mld zł. 

 Wydatki bieżące z budżetu m.st. Warszawy w 2020 roku wyniosą 17,141 mld zł

w tym:

 • edukacja – 4,783 mld zł
 • transport i komunikacja – 3,598 mld zł
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 2,156 mld zł
 • finanse i różne rozliczenia – 1,642 mld zł
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1,411 mld zł
 • zarządzanie strukturami samorządowymi – 1,380 mld zł
 • ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – 1,028 mld zł
 • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 0,503 mld zł
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny – 0,373 mld zł
 • rekreacja, sport i turystyka – 0,215 mld zł
 • działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – 0,053 mld zł

Zaplanowane inwestycje:

 • 838,9 mln zł na kolejne odcinki II linii metra
 • 161,7 mln zł na budowę Szpitala Południowego
 • 59,1 mln zł na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej
 • 44,5 mln zł na rewitalizację Ośrodka Hutnik (ul. Marymoncka 42)
 • 35,7 mln zł na budowę Szkoły Podstawowej przy ul. Oś Królewska
 • 31 mln zł na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej
 • 29,1 mln zł na przebudowę ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2
 • 28,8 mln zł na budowę Centrum Kulturalno-Edukacyjnego na Pradze Południe
 • 27,7 mln zł na budowę Szkoły Podstawowej przy ul. Ruskowy Bród – ul. Verdiego
 • 27 mln zł na budowę kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby
 • 64,4 mln zł na program „Walka ze smogiem”
 • 22,8 mln zł na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskieg

15 listopada 2019 r. projekty budżetu na rok 2020 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2050 zostaną przedłożone stołecznym radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Sesja budżetowa Rady m.st. Warszawy odbędzie się 12 grudnia 2019 r.

Więcej informacji

Wstępny projekt budżetu 2020Facebook Comments

Dodaj komentarz