Jesteś ofiarą przestępstwa? Pomoc uzyskasz w 16 lokalizacjach w Warszawie

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w tym roku będzie się odbywać od 21 do 28 lutego. W tym czasie każdy będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną. Taką pomoc oferują m.in. sądy, prokuratury, komendy policji, siedziby prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Szczególnie w związku z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce obchody tego dnia wprowadzono na mocy ustawy z 12 lutego 2003 r.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – co roku włączają się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci.

Dokładne informacje o miejscu i godzinach dyżurów,  będą dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

To wsparcie będzie także oferowane przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Poniżej lista takich ośrodków i punktów lokalnych oraz mapa ich lokalizacji.

Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym

źródło: Ministerswo SprawiedliwościFacebook Comments