Już 27 lat służą mieszkańcom

Straż Miejską w Warszawie powołał w 1991 r. ówczesny prezydent miasta Stanisław Wyganowski. Pierwszych strażników zatrudniono w listopadzie – było ich wówczas 120. Dziś warszawska straż miejska jest największą spośród 530 tego typu jednostek działających na terenie Polski (dane statystyczne MSWiA za rok 2016). Nad bezpieczeństwem mieszkańców stolicy czuwa ponad 1700pracowników. Atutem formacji jest zaangażowanie funkcjonariuszy oraz ich profesjonalne wyszkolenie.

Odpowiadać na potrzeby mieszkańców

Straż Miejska m.st. Warszawy to formacja, która została powołana do zapewnienia bezpieczeństwa w stolicy. Funkcjonariusze wykonując swoje obowiązki i zadania skupiają się m.in. na odpowiadaniu na potrzeby mieszkańców stolicy, które się zmieniają. Zmienia się więc i straż miejska, która dostosowujeswoje działania i strukturę do nowych oczekiwań i problemów.

Formacja systematycznie prowadzi analizy dotyczące występowania niebezpiecznych zjawisk oraz podejmuje działania wyprzedzające – prewencyjne. To niezwykle istotny element działań warszawskiejformacji. Stołeczni strażnicy miejscy konsekwentnie realizują zadania w trzech najważniejszych obszarach: poprawa ładu i porządku publicznego, poprawa bezpieczeństwa i porządku w ruchudrogowym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, szeroko rozumianej ochronieśrodowiska. Wybór tych kierunków działania nie jest przypadkowy – strażnicy analizują między innymi zgłoszenia od mieszkańców oraz częstotliwość i lokalizację występowania najbardziej uciążliwychzjawisk.

Warszawska straż miejska stale się rozwija i szuka nowych rozwiązań, aby sprostać rosnącym wymaganiom warszawiaków i jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby. Skuteczność działań zapewniamiędzy innymi odpowiednia struktura organizacyjna, która opiera się na specjalistycznychkomórkach zajmujących się konkretnymi zjawiskami. Dostosowana jest ona również do podziału administracyjnego miasta, tak aby mieszkańcy mieli ułatwiony kontakt z formacją. Co jakiś czas struktura zmienia się – tworzone są nowe komórki, które mają odpowiadać na zmieniające się potrzeby mieszkańców, a te zmieniają się przecież wraz z rozwojem miasta. Przykładem tego może być utworzenie Oddziału Ochrony Środowiska, którego funkcjonariusze przy pomocy nowoczesnych,specjalistycznych radiowozów – mobilnych laboratoriów prowadzą między innymi działania ukierunkowane na walkę ze smogiem.
Nowe technologie, rozwiązania i radiowozy

Straż miejska, aby jeszcze lepiej służyć mieszkańcom, poszukuje nowych rozwiązań, w tymtechnologicznych, które usprawniają pracę strażników. Stale unowocześniany jest System Wspomagania Dowodzenia – jeden z najważniejszych elementów, na którym opiera sięfunkcjonowanie formacji. Ten nowoczesny system wspomaga proces obsługi zdarzeń – od momentu przyjęcia i rejestracji zgłoszenia, poprzez skierowanie na miejsce zdarzenia właściwych patroli, po zakończenie interwencji.

Nowe radiowozy ułatwiają strażnikom codzienną służbę i wpływają na szybkość i skutecznośćpodejmowanych interwencji. W czerwcu tego roku na ulice Warszawy wyjechało 40 nowych radiowozów. Zakup sfinansowało miasto. Pojazdy wyposażone zostały w kamery rejestrującesytuację z perspektywy kierującego, mają niskie spalanie paliwa – wpisują się tym samym w działania formacji związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Warszawska Straż Miejska otrzyma w tymroku w sumie 101 pojazdów, które będą wykorzystane do patrolowania ulic stolicy. Docelowo flotęformacji zasili zakup 92 radiowozów oraz 9 samochodów do przewozu osób. To pierwszy tak dużyzakup floty samochodowej od wielu lat. Każdego dnia strażnicy, realizując tysiące interwencji, muszą pokonywać setki kilometrów. Tylko w tym roku interweniowali już niemal 314 tysięcy razy.

Stołeczna straż miejska jest jedną z pierwszych straży w Polsce, która – aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i funkcjonariuszom, a także transparentność podejmowanych działań – buduje na taką skalę system monitorująco-rejestrujący. Oprócz kamer o wysokich parametrach obrazu znajdujących się w radiowozach wykorzystywanych do przewozu osób, kamery znalazły się również na mundurach strażników. Szerokokątny obiektyw, wysoka jakość nagrania umożliwiająca identyfikację osób, możliwość rejestrowania obrazu w nocy, praca w trudnych warunkach atmosferycznych, możliwość zaznaczenia jeszcze w trakcie prowadzonych czynności szczególnie ważnych interwencji, a także możliwość wykonywania zdjęć bez zakłócenia rejestracji obrazu – to tylko część funkcjonalności kamer nasobnych. Zostali w nie wyposażeni funkcjonariusze patrolujący stołeczne ulice. Rejestracja obrazu pozwoli na gromadzenie materiału dowodowego niezbędnego w zakresie prowadzonych przez funkcjonariuszy czynności. Zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom i funkcjonariuszom, a także transparentność działań strażników miejskich. Umundurowanie, na którym znalazły się kamery nasobne, jest nowe i specjalnie przystosowane do montażu urządzeń monitorujących.

Niemal 1700 zgłoszeń każdego dnia w 2018 r. – mieszkańcy coraz bardziej ufają strażnikom

Mieszkańcy zauważają i doceniają pracę strażników. Dowodem tego jest systematyczny wzrost liczby zgłoszeń, które wpływają na numer alarmowy 986. Warszawiacy coraz częściej proszą straż miejską o pomoc i interwencję w różnych obszarach – od zgłoszeń dotyczących nieprawidłowo parkujących samochodów, przez prośby o interwencje w przypadku zakłócania spokoju i porządku, po prośby opomoc zwierzętom potrzebującym pomocy.

Liczba zgłoszeń od mieszkańców systematycznie rośnie z roku na rok. Doskonale pokazuje to porównanie liczby próśb o interwencję z 2014 r. (wówczas było ich 290 435) i tych, które wpłynęły wroku 2017 – 423 582. To oznacza wzrost liczby zgłoszeń na poziomie niemal 46%.

Tylko w tym roku (dane na dzień 28.08.2018) straż miejska przyjęła już 404 473 prośby ointerwencję. Niemal 80% z nich pochodziło od mieszkańców. Najczęściej warszawiacy prosili o interwencje w obszarze ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pomoc osobom bezdomnym

Warszawscy strażnicy miejscy nie zapominają o tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Osoby bezdomne, bo o nich mowa, mogą liczyć na szeroko zakrojoną akcję pomocową funkcjonariuszy – odciepłego posiłku dostarczanego przez strażników w czasie dużych mrozów (wspólna akcja z Caritas Polska „Trochę ciepła dla bezdomnego”), przez otrzymywane w okresie świątecznym paczki, w których znajdują się produkty spożywcze, środki czystości, koce, ubrania (akcja „Paczka dla bezdomnych”), ażpo pomoc medyczną. Tę ostatnią zapewnia wspólna inicjatywa strażników miejskich, Caritas Polska oraz wolontariuszy Lekarzy Nadziei – objazdowa pomoc medyczna pod nazwą Uliczny Patrol

Medyczny. To pierwszy w Polsce tego typu całoroczny projekt polegający na udzielaniu pomocy ratowniczej osobom bezdomnym i ubogim przebywającym poza schroniskami – m.in. w pustostanach, na ogródkach działkowych, w namiotach czy szałasach. W ramach tej inicjatywy specjalnie oznakowanysamochód Straży Miejskiej z doświadczonymi ratownikami na pokładzie, wyposażony w sprzęt i środkimedyczne, kilka razy w miesiącu objeżdża znane strażnikom miejsca przebywania osób bezdomnych. Ratownicy udzielają potrzebującym doraźnej pomocy medycznej, m.in. zmieniają opatrunki, w uzasadnionych przypadkach zawożą do szpitala lub Przychodni Lekarzy Nadziei. Członkowie Ulicznego Patrolu Medycznego informują również o możliwościach podjęcia terapii w przypadkuuzależnień lub prób wychodzenia z bezdomności.

Bezdomne psy i koty, a nawet… gekony, skorpiony i węże boa – strażnicy pomagają nie tylko mieszkańcom

W strukturze warszawskiej formacji działa wyspecjalizowany referat, który zajmuje się pomocą zwierzętom – Ekopatrol. Zatrudnieni w nim funkcjonariusze udzielają pomocy zwierzętom chorym, rannym oraz wolno żyjącym, które pozostają w granicach miasta. Coraz częściej interweniują również wtedy, gdy na terenie miasta znajdowane są zwierzęta egzotyczne. Specjalnie wyszkolenifunkcjonariusze z Ekopatrolu dysponują nowoczesnymi radiowozami przystosowanymi do przewozuzwierząt. Ekopatrol jest coraz bardziej potrzebny i cieszy się coraz większym zaufaniem warszawiaków.

Tylko w tym roku strażnicy miejscy interweniowali 11,5 tysiąca razy w przypadkach, kiedy pomocy potrzebowały zwierzęta. Największy odsetek odłowionych zwierząt stanowiły bezpańskie psy i koty, ale zdarzały się też interwencje, w trakcie których strażnicy odłowili gekona, skorpiona, węża boa kubańskiego czy agamę brodatą.

Wrośnięty w ziemię trabant, pokryty roślinnością mercedes – dzięki strażnikom coraz mniej„wraków” szpeci miasto

Porzucone, zniszczone i zagrażające osobom postronnym, kiedyś duma właścicieli, a potem szpecącemiasto zdekompletowane wraki. Z tego typu pojazdami „rozprawiają się” każdego dnia strażnicy miejscy z Referatu ds. Pojazdów Oddziału Ochrony Środowiska. Wraki, nie dość, że szpecą miasto i stanowią zagrożenie dla mieszkańców oraz środowiska, to jeszcze niepotrzebnie zajmują miejscaparkingowe. Czynności podjęte w tym roku przez funkcjonariuszy straży miejskiej doprowadziły do usunięcia z ulic stolicy niemal 2 tysięcy wraków.
Bezpiecznie po ulicach miasta – Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego

Czym skorupka za młodu nasiąknie… Niezwykle ważnym elementem działań straży miejskiej są działania profilaktyczne prowadzone przede wszystkim wśród najmłodszych mieszkańców stolicy. Strażnicy miejscy z Referatu Profilaktyki w trakcie roku szkolnego odwiedzają szkoły, gdzie uczą dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także oswajają z przepisami ruchu drogowego. Aby umożliwić najmłodszym praktyczną naukę zasad bezpiecznego poruszania się po wielkim mieście, w 2014 r. warszawska straż miejska uruchomiła jedno z najnowocześniejszych w Polsce, profesjonalne Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego, które w skali mikro odzwierciedla miejską drogową rzeczywistość. Rowerowe zajęcia w doskonale przygotowanym i wyposażonym miasteczku, gdzie warunki zbliżone są do tych, z jakimi dziecko spotyka się na ulicy, pozwolą uniknąć wieluniebezpiecznych sytuacji i pomogą dzieciom wypracować dobre nawyki podczas poruszania sięrowerem po ulicach miasta.

W minionym roku szkolnym z infrastruktury Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego skorzystały setki uczniów 88 placówek oświatowych, 320 uczniów zdało tu egzamin na kartę rowerową. Dodatkowo

pracownicy Miasteczka uczestniczyli w 50 egzaminach na kartę rowerową na terenie warszawskichszkół służąc wsparciem merytorycznym. Na terenie Miasteczka odbyło się 1130 godzin zajęć w ramach programu „Rowerowy ruch drogowy”. Z dni otwartych organizowanych cyklicznie na terenie MRD skorzystało w minionym roku szkolnym blisko 2000 osób.

Działania pozastatutowe – akcje profilaktyczne, kampanie społeczne, pikniki edukacyjne

Strażnicy miejscy wiedzą, że w obszarze bezpieczeństwa nie ma nic ważniejszego niż działania wyprzedzające – profilaktyczne, dlatego chętnie angażują się w różnego rodzaju akcje, kampanie i projekty społeczne. Są to zarówno inicjatywy własne (np. akcja profilaktyczna „Świeć blaskiem z odblaskiem”, pikniki edukacyjno-profilaktyczne, m.in. piknik „Zdrowo – rowerowo”, konkurs dla uczniów „Ze strażą miejską bezpieczne”), jak i ogólnopolskie czy warszawskie kampanie społeczne (np. „Seniorze, nie daj się!”, „Bądźmy razem bezpieczni”. Strażnicy miejscy angażują się również wcoroczne zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Uroczyste obchody Dnia Straży Miejskiej – zapraszamy!

Zgodnie z Ustawą o strażach gminnych strażnicy swoje święto obchodzą 29 sierpnia. To już tradycja, że w tym dniu odbywa się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy, najlepsi odbierają nagrody iawanse, a zasłużeni dla naszej formacji są odpowiednio uhonorowani. Nie inaczej będzie także w tym roku, w 27. rocznicę utworzenia straży. Obchody Dnia Straży Gminnej odbędą się 11 września przy ul. Sołtyka 8/10. Serdecznie zapraszamy Mieszkańców, by świętowali razem z nami – przygotowaliśmywiele atrakcji!

Informacja prasowa
Facebook Comments

Dodaj komentarz