„Muzyka u św. Katarzyny”

Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej O/W-wa w niedzielę 21 października o godzinie 19:00 zaprasza na koncert z cyklu „Muzyka u św. Katarzyny” w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej Aulos.

Koncert będzie podróżą od Kaukazu aż do Półwyspu Iberyjskiego, muzyczną pielgrzymką poprzez różne tradycje chrześcijańskie. Zespół przybliży muzykę kilku kościołów wschodnich, m.in. gruzińskiego, ormiańskiego, greckiego czy rosyjskiego. Zestawi ją z polską pieśnią ludową oraz średniowiecznymi pieśniami pielgrzymów. Anonimowe utwory wschodnich chrześcijan, często powstałe przy klasztorach, będą kontrastem do włoskich laud (Laudario di Cortona XIII w.), francuskiego Perotinusa, hiszpańskich Cantigas de Santa Maria (Alfonso X el Sabio) czy utworów ze zbioru Codex Calixtinus.

Muzyka u św. Katarzyny
Zabytkowy kościół pw. św. Katarzyny,
ul. Fosa 17, Warszawa-Ursynów

niedziela, 21 października 2018 r., godz. 19.00

Śpiewy wschodnich i zachodnich chrześcijan

Zespół Muzyki Dawnej Aulos

Monika Horodek – śpiew, flety proste, instrumenty perkusyjne
Elżbieta Kaluchiewicz – śpiew, fidel kolanowa, instrumenty perkusyjne
Magdalena Borkowska – śpiew, fidel da braccio
Julia Piech – śpiew, instrumenty perkusyjne
Facebook Comments

Dodaj komentarz