Paczki żywnościowe dla bezdomnych

W czasie zagrożenia epidemicznego zamknięte są punkty gastronomiczne, galerie i sklepy, więc bezdomni mają mniejszy dostęp do żywności. Dlatego Mobilny Punkt Poradnictwa – autobus z pomocą dla bezdomnych – rozwozi paczki żywnościowe.

Mobilny Punkt Poradnictwa – autobus, który jeździ ulicami Warszawy po trasach najbardziej uczęszczanych przez bezdomnych, stał się mobilnym punktem odbioru paczek żywnościowych dla bezdomnych. W dostarczaniu posiłków bezdomnym, pomaga Bank Żywności SOS i Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego.

Osoby w potrzebie mogą codziennie odebrać paczki na czterech przystankach:

  • Dw. Wschodni (Kijowska) 09: 8.00-9.30
  • Pl. Zawiszy 10: 10.00-11.30
  • Nowolipki 01: 12.00-13.30
  • Park Traugutta 02: 14.00-15.30.

Organizatorzy nie dysponują wielkimi zapasami żywności, dlatego zachęcają do przekazywania prowiantu, który mogą włożyć do paczek. Najbardziej przydatne są np. konserwy, chleb i inne rzeczy nadające się do spożycia bez obróbki termicznej. Nieustannie potrzebne są również środki do dezynfekcji, maseczki oraz rękawiczki. Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt mailowy: acacko@spiis.pl.

Nieocenione są również wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej: 12 1240 6218 1111 0000 4620 3258 z dopiskiem MPP.

Linię MPP prowadzą na zlecenie miasta i przy wsparciu Zarządu Transportu Miejskiego oraz Miejskich Zakładów Autobusowych, organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, Fortior-Fundacja Dla Wielu i Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża.

źródło i fot.: ztm.waw.pl
Facebook Comments