Parowozy na znaczkach

100 lat temu powstała parowozownia w Kędzierzynie-Koźlu. 31 sierpnia br. Poczta Polska wprowadziła dwa nowe znaczki poświęcone historii kolejnictwa na Śląsku. Emisja „100 lat parowozowni w Kędzierzynie-Koźlu”, zaprojektowana została przez Jacka Konarzewskiego i przedstawia dwa parowozy. Na znaczku o nominale 3,20 zł uwidoczniony jest parowóz serii Ty42-107, natomiast na znaczku o nominale 2,60 zaprezentowano parowóz serii TKt48.

Historia parowozowni w Kędzierzynie-Koźlu nawiązuje do Towarzystwa Kolei Górnośląskiej, które przyczyniło się do powstania w 1845 r. pierwszej linii kolejowej prowadzącej od ówczesnego Kandrzina do Opola i Gliwic. Intensywny rozwój kolejnych połączeń, a przede wszystkim ukończenie budowy tak zwanej Magistrali Sudeckiej dało początek węzłowi kolejowemu Kędzierzyn. Pierwszą parowozownię w kształcie półkola z gwieździście prowadzącymi do niej z obrotnicy torami wybudowano w latach  1880‒1890. Rozwój techniki doprowadził do budowy drugiej, nowoczesnej parowozowni, która powstała w latach 1914‒1918. Parowozy były przestawiane boczną przesuwnicą na tory odstawcze z tunelem do dokonywania przeglądów w warsztatach posiadających urządzenia do zasilania parowozów w wodę i do załadunku węgla. Funkcjonowały one jeszcze do lat 60. XX w. Od tej pory kędzierzyński węzeł stał się miejscem postoju parowozów odjeżdżających w sześciu kierunkach. Znaczącą datą w historii parowozowni w Kędzierzynie był rok 1968, kiedy to została ona zmieniona w lokomotywownię I klasy, co wiązało się z prowadzoną od kilku lat elektryfikacją linii kolejowych.

O znaczku:

autor projektów znaczków: Jacek Konarzewski

liczba znaczków: 2

wartości: 2,60 zł oraz 3,20 zł

nakłady: po 240 000 szt. każdego

technika druku: offset

format znaczków: 51 x 31,25 mm

papier: fluorescencyjny

arkusz sprzedażny: 12 znaczków

data wprowadzenia do obiegu: 31 sierpnia 2018 r.

źródło: poczta-polska.pl
Facebook Comments

Dodaj komentarz