Policjanci otrzymali 37 nowych radiowozów

Dzisiaj na pl. Zamkowym odbyło się uroczyste przekazanie 37 nowoczesnych radiowozów.Służbowe samochody otrzymali policjanci ze stołecznych komend rejonowych i komisariatu portu lotniczego. Kluczyki do pojazdów przekazali Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej i Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Nowoczesne radiowozy przekazano dzisiaj stołecznym policjantom podczas uroczystości na pl. Zamkowym. Pojazdy służbowe zostały zakupione z budżetu Policji przy współudziale środków finansowych pochodzących z funduszy Urzędu m.st. Warszawy.

Komendant Stołeczny Policji  nadinsp. Paweł Dobrodziej i Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz symbolicznie przekazali kluczyki do 37 nowych radiowozów policjantom reprezentującym wszystkie komendy rejonowe stołecznej Policji i komisariat portu lotniczego.

Przed wręczeniem kluczyków, auta poświęcił kapelan stołecznej policji ks. Józef Jachimczak.  W obrzędzie poświęcenia wziął także udział prawosławny kapelan Policji ks. Andrzejem Bołbot.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej podziękował samorządowcom za wsparcie przy zakupie samochodów służbowych i zaznaczył, że komenda stołeczna jest jednostką, przed którą stawiane są największe wyzwania, a dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców jest dla policjantów sprawą priorytetową. Podkreślił też, że Komenda Stołeczna Policji w obszarze poprawy warunków służby jest wspierana przez partnerów samorządowych, również warszawski samorząd. Dodał także, że wspólna troska o warunki, w jakich pełnią służbę funkcjonariusze, będzie przynosić oczekiwane efekty i będzie wpływać na poprawę bezpieczeństwa w stolicy.

W trakcie  uroczystości Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła: – poziom bezpieczeństwa w Warszawie od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie i przez większość mieszkańców stolica uważana jest za miasto bezpieczne. Jest to głównie zasługa Policji, ponieważ dzięki wytężonej pracy funkcjonariuszy Warszawa jest  miastem o wiele bezpiecznym niż inne stolice europejskie.

Przekazane samochody posiadają napęd hybrydowy i wyposażone są w szereg nowoczesnych systemów zapewniających policjantom maksymalne bezpieczeństwo i komfort pracy. Poza tym pojazdy te charakteryzują się mniejszym zużyciem paliwa i są przyjazne środowisku, ze względu na zdecydowanie mniejszą emisję substancji szkodliwych, w tym dwutlenku węgla.

Tekst: Ewelina Kucharska
Foto: Marek Szałajski, Jarosław Florczak, Piotr Świstak

źródło: policja.pl
Facebook Comments

Dodaj komentarz