Poszukują osób,które używały rac

Wszczęto czynności w związku z użyciem materiałów pirotechnicznych (odpaleniem rac) przez nieustalone osoby w dniu 11 listopada 2018 roku, podczas uroczystości odbywających się na terenie Warszawy. Prowadzone są one w kierunku artykułu 52 § 1 kodeksu wykroczeń.

W trakcie dotychczasowych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli wizerunki osób podejrzewanych o popełnienie wykroczenia. Z uwagi na uzasadniony interes społeczny, a także w związku z ustawowym obowiązkiem ścigania przez policję sprawców przestępstw i wykroczeń , wizerunki te publikujemy na naszej stronie internetowej. Policjanci prowadzący przedmiotowe postępowanie zwracają się do wszystkich z prośbą o pomoc w identyfikacji osób widocznych na zdjęciach.

Obejrzyj zdjęcia 

Wszelkie informacje w tej sprawie prosimy przekazywać do Wydziału Prewencji Komendy Rejowej Policji Warszawa I pod numer telefonu 22 603-65-91 lub e-mail: komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl, albo do dowolnej jednostki Policji.

źródło: policja.pl
Facebook Comments

Dodaj komentarz