Powstanie parking P+R Żerań PKP

Zarząd Transportu Miejskiego poszukuje wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje nowy parking P+R na warszawskim Żeraniu.

Parking P+R Żerań PKP zostanie zbudowany na Białołęce, w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Warszawa Żerań, w rejonie skrzyżowania ulic Płochocińskiej i Marywilskiej. Dziś to tereny przede wszystkim przemysłowe, ale są to okolice przewidziane do intensywnej zabudowy. Parking P+R Żerań PKP będzie obiektem jednopoziomowym (na poziomie terenu), mającym co najmniej 220 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 4% przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) i przynajmniej 110 zadaszonych stanowisk dla rowerów. Obok powstaną miejsca postojowe „2+” dla osób dzielących podróże oraz strefy postojowe K+R (Kiss and Ride). Zbudowany zostanie także parterowy budynek gospodarczo-techniczny. Parking będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii (OZE). Zostanie również wyposażony w stację ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym.

Parking zostanie zbudowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, polegającego na projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług tak, by były użyteczne dla wszystkich użytkowników. Otwarcie ofert w przetargu na projekt i budowę nastąpi 30 kwietnia. Zwycięzca będzie miał 540 dni na zrealizowanie tej inwestycji od momentu podpisania umowy.

Projekt budowy parkingów strategicznych P+R w Warszawie jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt wpisuje się w cele Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Otrzymał on dofinansowanie w wysokości 3,68 mln zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 5,6 mln zł.

Budowa parkingu pozwoli podróżującym na pozostawienie samochodów w dogodnej lokalizacji oraz przesiadkę do komunikacji miejskiej. Poprawi się płynność ruchu oraz zmniejszy negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanej przez zwiększony ruch drogowy.

W Warszawie korzystać można z 16 parkingów P+R. Ostatni z nich, parking Parkuj i Jedź Młociny IV otwarty został 2 lipca 2018 r. Codziennie umożliwiają one przesiadkę do Warszawskiego Transportu Publicznego ponad 4300 kierowcom samochodów oraz ponad 670 rowerzystom. Bezpłatnie z obiektów tych mogą korzystać osoby posiadające ważne bilety krótkookresowe (dobowe, 3-dniowe, weekendowe) oraz okresowe (30- i 90-dniowe). Dzięki parkingom Parkuj i Jedź do centrum Warszawy wjeżdża mniej samochodów, a kierowcy dojeżdżający z okolicznych miejscowości nie muszą się martwić o to, gdzie zaparkować auto. Mniej zużytego paliwa to mniej spalin i lepsza jakość powietrza w stolicy.

źródło: ztm.waw.pl
Facebook Comments

Dodaj komentarz