Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi  posiadają szczególne uprawnienia

Zasłużony Honorowy  Dawca Krwi, który posiada stosowną legitymację, powinien być przyjęty do specjalisty w dniu zgłoszenia, lub jeśli nie jest to możliwe,  powinien mu zostać wyznaczony termin najpóźniej w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

Jednak krwiodawca nie może już liczyć na  wejście do gabinetu przed innymi pacjentami czekającymi w kolejce przed gabinetem. Musi czekać do wyznaczonej  godziny.

Inaczej jest w przypadku szpitala. Tu również  Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ma prawo do przyjęcia poza kolejnością, jednak bez zachowania terminu siedmiodniowego. A więc może liczyć na przyjęcie wcześniej niż w pierwszym wolnym terminie. Ale kiedy, to już zależy od szpitala.
Natomiast u lekarza rodzinnego, pacjent uprawniony powinien być przyjęty tego samego dnia, przed innymi pacjentami. 

 Oprócz przyjęcia przez lekarza poza kolejnością, Zasłużony Honorowy Krwiodawca może też kupić tańsze leki.

Warunkiem zakupu tańszych leków jest posiadanie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz wystawionej przez lekarza recepty, z wpisanym skrótem „ZK”.

Specjalna zniżka obowiązuje nie  tylko na leki, które zasłużony krwiodawca może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów. Zasłużony krwiodawca może też kupić w obniżonej cenie inne leki, z wykazu leków refundowanych.

Jakie są to konkretnie leki?

Można to łatwo sprawdzić w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 2019-01-01.

Sprawdź w internecie wykaz leków

Są to leki przy których nazwie w tabeli w rubryce: Zakres wskazań objętych refundacją znajduje się wpis: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji.

Zatem u lekarza i w aptece należy okazać legitymację. Na jej podstawie lekarz umieści adnotację na recepcie, a aptekarz sprzeda lek w niższej cenie.
Facebook Comments

Dodaj komentarz