Znaczek z okazji 100-lecia utworzenia KUL

1 października br. Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek z okazji 100-lecia utworzenia Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego.

Autor projektu, Andrzej Gosik, na pierwszym planie umieścił na znaczku wizerunek ks. Idziego Radziszewskiego – założyciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na tle gmachu uniwersytetu.

W ciągu 100 lat, KUL wpływając na kształt polskiej kultury i nauki, stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej w Polsce. Wierny wartościom zawartym w dewizie „Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie” uniwersytet przygotował ponad 110 tysięcy absolwentów do aktywnej obecności w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i religijnym.

Uniwersytet Lubelski rozpoczął działalność w grudniu 1918 r., jako jedno z pierwszych dzieł wolnych Polaków. Celem nowo utworzonej instytucji było prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą chrześcijańską, kształcenie kadry inteligencji oraz podnoszenie narodu na wyższy poziom życia religijnego i intelektualnego. Dopiero w 1928 r., kiedy uczelnia zdobywała kolejne prawa państwowe, do oficjalnej nazwy „Uniwersytet Lubelski” dodano „Katolicki”. Dzieło rozbudowy uniwersytetu brutalnie przerwała II wojna światowa. Pomimo niemieckiej okupacji, represji studentów i profesorów oraz dewastacji znacznej części bibliotecznych zbiorów, Uniwersytet prowadził podczas wojny tajne nauczanie, potwierdzając tym przywiązanie do wartości, które legły u jego podstaw.

Pomimo tego, że władze komunistyczne pozwoliły na to, by KUL jako pierwszy uniwersytet w Polsce wznowił działalność już w sierpniu 1944 r., dość wcześnie rozpoczęły represję wobec uniwersyteckiej społeczności. Działania reżimu przerodziły się w długoletnią politykę wzgardy i marginalizacji. Po transformacji ustrojowej, KUL konsekwentnie realizuje idee założycieli uwzględniając zmieniające się realia prowadzi wszechstronne badania naukowe, nie tylko w dziedzinach, z których jest znany, jak: teologia, filozofia, prawo, nauki społeczne czy humanistyczne, ale także w zakresie nauk ścisłych.

O znaczku:

autor projektu: Andrzej Gosik
liczba znaczków: 1
wartość: 2,60 zł
nakład: 100 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 50 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 1 października 2018 r.

To i inne wydawnictwa Poczty Polskiej można nabyć w placówkach Poczty Polskiej i sklepie internetowym: www.filatelistyka.poczta-polska.pl.

Facebook Comments

Dodaj komentarz